Puławy ogłoszenia darmowe.

Puławy ogłoszenia darmowe 

Puławy ( polski: Puławy ) - miasto w południowo-wschodniej Polsce.  Puławy położone nad brzegami rzek: Wisły i Kurówki. Ludność Puław to ok 50.000. Puławy ma status miasta od 1906 roku. Przez miasto przebiega autostrada nr 12 i linia kolejowa E-20. Puławy po raz pierwszy wspomniano w dokumentach z XV wieku. Miasto ma dwa mosty i cztery stacje kolejowe i służy jako węzeł drogowy.

Pierwsza wzmianka pochodzi z XVI wieku. Puławy były centrum administracyjnym powiatu w województwie lubelskim . W Puławach znajdował się majątek rodzinny książęcej rodziny Czartoryskich . Tutaj Isabella Czartoryska założyła pierwsze muzeum w Polsce w 1801 roku. W latach 1785–1810 Czartoryscy zbudowali w Puławach jeden z największych zespołów pałacowo-parkowych w Europie Wschodniej w duchu klasycyzmu (1785–1810, architekt H.P. Aigner ).

W Puławach mają siedziby następujące kluby sportowe:

Galerie handlowe w Puławach:

Na terenie miasta działa Puławski Park Przemysłowy, Targowisko miejskie, Giełda Staroci oraz z hala Targowa.
Zakłady Azotowe Puławy – uruchomione w 1966 r. „Azoty” są największym zakładem przemysłowym znajdującym się w granicach miasta i największym producentem nawozów sztucznych w Polsce.
.

Miejscowości w pobliżu Puław:Najpopularniejsze ogłoszenia w okolicach Puław:


Tagi pojawiające się w Internecie w związku z miastem Puławy:

Zamieszczaj darmowe ogłoszenia na portalu nasza-kasa.pl. Ogłoszenia są za darmo, bez rejestracji.  nieruchomości czy Auto-giełda  także  bezpłatnie

Do góry