Darmowe Ogłoszenia Sosnowiec

Darmowe Ogłoszenia Sosnowiec. Sosnowiec (czytaj: sosnovjec, dawna nazwa: Sosnowice; Śląska : Sosnowjec ; Czech : Sosnovec ; niemiecki Sosnowitz ) to miasto w Śląsku (Prowincja Polska) w Polsce . 

Historia Sosnowca 

Sosnowiec jako miasto może pochwalić się prawie stuletnią historią (prawa miejskie od 1902 r .). Jednak wzmianka o osadnictwie na tych ziemiach jest starsza i pochodzi z czasów królewskiej dynastii Piastów . Pierwsze dokumenty o Zagórzu znajdujące się w obecnych granicach administracyjnych Sosnowca, pochodzą z 1228 r . Równie stary jest sąsiedni Klimontów. Według najstarszych wzmianek Klimontów był wsią należącą niegdyś do Sir Klimunta. Dokumenty z XIV wieku wspomina o takich wsiach jak: Milejowice i Pogonia. 200 lat później możemy już uzyskać informacje o osadzie Mrowisko która później zmienia nazwę na Modrzejów  i Niwka. 

Interesujące są także losy najstarszych zabytków w mieście - zamku Sielec. Pierwsze wzmianki o budynku pochodzą z 1403 r . Już w tamtych czasach na miejscu obecnego zamku istniał fort z połowy wieku. Niestety w zasadzie nie zachowały się żadne ślady.

Ziemie, na których obecnie stoi Sosnowiec, stały się częścią Królestwa Siewierskiego  i były własnością książąt śląskich, a następnie przeszły pod panowanie biskupów krakowskich. 

Terytorium w 1790 r. Zostało włączone do ziem królewskich Korony Polskiej. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r.  osady stanowiące obecną ziemię Sosnowską początkowo znajdowały się pod panowaniem pruskim, od 1807 r. W Księstwie Warszawskim, a po 1815 r. Zostały włączone do tzw. Królestwa Polskiego / Polski Kongresowej (pod okupacja rosyjska).

Dynamiczny rozwój Sosnowca w XIX wieku związany jest z odkryciem bogatych złóż kopalin, przede wszystkim węgla i rozwojem sieci kolejowej. W 1848 r. Zbudowano dworzec kolejowy w Maczkach (koło Sosnowca). Następnie osada Maczki nazywała sie granicą ponieważ znajdowała się na granicy dwóch okupantów cesarskich - rosyjskiego i austro-węgierskiego. W 1859 r. Powstała kolejna stacja kolejowa w centrum przyszłego miasta Sosnowiec. Następnie zbudowano gałąź drogową kolei warszawsko-wiedeńskiej.

Rozwój miasta w XIX wieku był ściśle związany z jego surową bazą mineralną i położeniem przygranicznym. Pierwsze kamienne kopalnie węgla powstały na początku wieku. Były to: „Nadzieja Ludwika” (Nadzieja Ludwika), „Maurycy” (Mauritius), „Pogoń” (pogoń za Litwą), „Ostra Górka”, „Wiktor, Szarlota”. 

W 1882 r. Uruchomiono odlewnie cynku: „Anna”, „Ludwik” i „Milowice”. Później założono walcownię cynku „Emma” i fabrykę tlenku cynku. Przemysł ewoluował szczególnie dynamicznie od późnych lat siedemdziesiątych. Powstały takie przedsiębiorstwa jak: „Hrabia Renard” - kopalnia węgla, grzebień grzebieniowy grzebienia H. Dietel, tkackie rodziny Schön, „Fitzner i Gamper” - fabryka kotłów (1880), huta Hulczyński „Puszkin”  - odlewnia ( 1882 ),„ Alexander ”- odlewnia ( 1882 ),„ Katarzyna ”  - odlewnia ( 1883 ) i wiele innych.

Szybki rozwój wsi spowodował, że mieszkańcy i przedsiębiorcy starali się uzyskać prawa miejskie. Dzięki interwencji przemysłowców Starostwo Powiatowe w Piotrkowie (czytaj: Pjotrkuv) w 1885 roku po raz pierwszy skierowało do wojewody warszawskiego projekt założenia miasta Sosnowiec. Zaledwie 17 lat później, w czerwcu 1902 r. , Car Mikołaj II zarządził, aby: „... osada Sosnowice należąca do powiatu będzińskiego, z powiatu piotrkowskiego z przylegającymi osadami, powstającymi na ziemiach dworskich Gzichowa i  majątków Sieleckich oraz z gruntami wiejskimi: Stary Sosnowiec, Pogoń , Ostra Górka, Kolonia Radocha czytaj: Kolonia Radokha) i osadę Blumental z Niwki  wraz z odpowiednimi częściami kolei Warszawa-Wiedeń , przemianowaną na miasto poza dzielnicą o nazwie Sosnowice. Objął wówczas 19 km2 i około 60 000 mieszkańców.

W tym samym roku przyszedł najsłynniejszy na świecie późniejszy mieszkaniec miasta - Jan Kiepura, jeden z najbardziej znanych na świecie tenorów. Chociaż nie mieszkał długo w Sosnowcu, nigdy nie kwestionował swojego miejsca urodzenia. Nawet u szczytu swojej sławy i popularności powtarzał, że był „chłopcem z Sosnowca”.
Już 12 lat po otrzymaniu praw miejskich Sosnowiec liczył 118 tysięcy mieszkańców. 

Herb miejski został zaprojektowany przez architekta miejskiego Stefana Wyszewskiego który (herb) jest w niezmienionej formie od 1904 r . Dynamiczny rozwój miasta został spowolniony przez I wojnę światową. Podczas przeprowadzanych operacji wojskowych i okupacji istniało wiele przedsiębiorstw przemysłowych i kopalni. Zaraz po jego uwolnieniu Sosnowiec aktywnie zaangażował się w pomoc humanitarną dla mieszkańców Śląska podczas wszystkich trzech powstań śląskich . Były tu stanowiska agencji wywiadowczych, agencji rekrutacyjnych oraz punktów uzbrojenia, amunicji i przeładunku instrumentów. W Sosnowcu utworzono Komitet Pomocy dla Górnych Ślązaków, opublikowano buntowników, szpitale, a nawet prasę.

Pomimo poważnych szkód militarnych i ofiar, przemysł na ziemiach szybko się rozrósł po dewastacji. W tym czasie powstało wiele nowych firm i firm. W 1927 r. Sosnowiec stał się siedzibą Izby Przemysłowo-Handlowej, prace obejmowały szeroki zakres zagadnień gospodarczych, społecznych, prawnych i innych.
Następujące dramatyczne chwile miały miejsce w 1939 r. W naszym mieście. 

Niemcy zaatakowali Sosnowiec 4 września i rozstrzelali kilkadziesiąt osób publicznie i indywidualnie - Polaków i Żydów. W dzielnicy Środula zorganizowali hitlerowcy, getto, do którego wywożono Żydów z całego Zagłębia. Po kilku latach okupacji Armia Czerwona wyzwoliła miasto 27 stycznia 1945 r. Czas wojny i okupacji nie był sprzyjający dla Sosnowca. Zaraz po wyzwoleniu w Sosnowcu mieszkało tylko 86 000 osób. 

Natychmiast po zakończeniu operacji wojskowych przystąpiono do odbudowy miasta i przedsiębiorstw przemysłowych. Przede wszystkim zainwestowano w przemysł ciężki, odlewnie, huty i firmy produkujące maszyny.

Miasto przeżywało kulminacyjny rozwój w latach siedemdziesiątych. Edward Gierek z Sosnowca został następnie wybrany pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) . Kontrowersja dla wielu historyków jest bardzo ceniona i rozpoznawana w Zagłębiu. Jednocześnie na terenie miasta powstały nowe osiedla, takie jak Zagórze i Środula. Odbudowany był systemem komunikacji, który do tej pory rozwiązuje problemy komunikacyjne w mieście, po 30 latach wcześniejszych inwestycji, nawet w szczytowym ruchu, w centrum miasta rzadko utrudnia ruch samochodowy.
Kolejny punkt zwrotny nastąpił na początku lat dziewięćdziesiątych. Dla Sosnowca jest to przede wszystkim tworzenie silnej gminy powiatowej, restrukturyzacja gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw, rozwój rynku i usług. W wyniku transformacji konstytucyjnej i wprowadzenia konkurencyjnego rynku wiele gałęzi przemysłu weszło w kryzys gospodarczy. 

Wiele przestarzałych firm przestało istnieć, a niektóre kopalnie zostały zamknięte (z powodów politycznych). W takiej sytuacji Sosnowiec musiał zmienić swój wygląd ekonomiczny. Miasto stało się głównie centrum usług, powstają także nowe nowoczesne firmy. Wynika to między innymi z utworzenia ziemi powiatowej w czerwcu 1996 r., Dzięki staraniom Rady Miasta, podobszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z konstytucją z 5 czerwca 1998 r. Sosnowiec jest dzielnicą miasta od 1 czerwca 1999 r . Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii miasta była wizyta papieża Jana Pawła II w czerwcu 1999 r . Papież spotkał się z setkami tysięcy wiernych z całego Zagłębia na placu pośrodku osiedla mieszkaniowego w Zagórzu. 

Od początku XXI wieku Sosnowiec radykalnie się zmienił. Budowa centrum miasta wraz z dworcem kolejowym stała się wizytówką Sosnowca. Dzięki największej, jak dotąd, dzielnicowej inwestycji, stolica Zagłębia może zasłużyć na przyjemność z powodu najpiękniejszego i najnowocześniejszego spośród centrów miast w Polsce. Postępują zmiany rozwojowe, dzięki którym bezrobocie zaczęło spadać, a to oznacza, że Sosnowiec przechodzi już najtrudniejszą transformację

Niewątpliwie jednym z najciekawszych i najpiękniejszych miejsc wartych odwiedzenia w Sosnowcu jest XIX-wieczny pałac Henryka Dietela. Obecny pałac ma styl neobarokowy. Obecni właściciele prowadzą kompleksową restaurację, dzięki której obiekt powraca do swojego wspaniałego wyglądu.

Warto poznać Sosnowiec i miejsca, w których pisane są przewodniki. To prawdziwa historia, historia ludzi, którzy zbudowali miasto i byli jego ważnym składnikiem. Dlatego warto zobaczyć i poczuć atmosferę tego wyjątkowego miejsca z bliska.
 

Galerie handlowe w Sosnowcu:

 

Miejscowości obok Sosnowca:


• Bocian [ 19 km]
• Siemianowice Śląskie [16 km]
• Borki [13 km]
• Czeladź [ 11 km]
• Dąbrowa Górnicza [ 8 km]
• Stara Dąbrowa [3 km]
• Grodków [10 km]
• Katowice [16 km]
• Mysłowice [10 km]
• Preczów [8 km]
• Wojkowice [16 km]
• Będzin [5 km]

Ogłoszenia związane z Sosnowcem:

• Nieruchomości darmowe ogłoszenia Sosnowiec

• Sprzedam samochód Sosnowiec

• Wynajem Sosnowiec

• Mieszkanie Sosnowiec

• Vouchery Sosnowiec


Oto frazy internetowe które znaleźliśmy w internecie odnośnie Sosnowca.

Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń darmowych na naszym portalu darmowych ogłoszeń nasza-kasa.pl. Nieruchomości oraz auto-handel  teraz tez bezpłatnie. Nie pobiegamy opłat jak robi to np. OLX. Możesz zamieścić nawet 50 unikalnych bezpłatnych ogłoszeń jednocześnie. Prosimy o opisy np. Sprzedam Mieszkanie Krzyki  Wrocław. Indeksujemy oferty w Google oraz umieszczamy na naszym profilu na FB. Zapraszamy do współpracy!!
Do góry